Make your own free website on Tripod.com

กล้วยเชื่อม

 

 

กล้วยหักมุกเชื่อม
กล้วยหักมุกห่าม          6    ผล
น้ำตาลทราย               3/4 ถ้วยตวง
น้ำ                              1   ถ้วยตวง

วิธีทำสำหรับกล้วยหักมุก
1.ตวงน้ำตาลกับน้ำใส่กระทะทอง ตั้งไฟพอเดือด น้ำตาลละลายดีแล้วยกลงกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วเทกลับลงกระทะทอง(ล้างกระทะเสียก่อน)อีกครั้ง ตั้งไฟให้น้ำเชื่อมเดือด

2.ผ่ากล้วยทั้งเปลือกตามยาวของผล  แล้วตัดขวางกลางผลหรือตัดเป็น 3 ท่อน  ลอกเปลือกออกดึงเส้นทีติดอยู่ออกเสียก่อน  แล้วใส่ลงในน้ำเชื่อมเดือด  คอลกลับกล้วยให้จมอยู่ในน้ำเชื่อมตลอดเวลา  พอชิ้นใดสุกเปลียนสีเป็นสีเหลืองใส่ตักขึ้นใส่ชามไว้  แล้วราดด้วยน้ำเชื่อมที่ใช้เชื่อม

 

กล้วยไข่เชื่อม
กล้วยไข่สีกระดังงา ผลเล็ก ๆ   10 ผล
น้ำตาลทราย                          3/4 ถ้วยตวง
น้ำ                                          1  ถ้วยตวง

วิธีทำสำหรับกล้วยไข่
เคี่ยวน้ำเชื่อมให้ข้นกว่าเชื่อมกล้วยหักมุก   ควรเชื่อมทั้งผลจึงจะงามน่ากิน  ดังนั้นจึงต้องเลือกผลเล็ก ๆ เมื่อใส่กล้วยลงไปในน้ำเชื่อม  พอกล้วยพองแตกเป็นลายงาก็ตักขึ้น (ถ้าน้ำเชื่อมใสกล้วยจะพองตัวมากไม่อร่อย)  แล้วราดด้วยน้ำเชื่อมข้น

 

กล้วยน้ำว้าเชื่อม
กล้วยน้ำว้าห่าม     10 ผล
น้ำตาลปี๊บ             3/4 ถ้วยตวง